IMG_9304

KORIŠTENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE URAĐENA JAVNA RASVJETA NA IZLETIŠTU MAČKOVAC

U maju mjesecu ove godine, naša JU nastavila je sa ulaganjem na izletište Mačkovac a sve u cilju stvaranja boljih uslova boravka u prirodi za izletnike koji posjećuju naše izletište. Ovaj puta smo se odlučili na izgradnju rasvjete i osvjetljavanju izletišta Mačkovac LED rasvjetom koristeći obnovljive izvore energije.

U sklopu toga, proveli smo postupak javne nabavke i nabavili dvije solarne ploče i svu prateću opremu koja je potrebna. Općina Banovići je kao i uvijek podržala je ovaj projekat i osigurala pet stubova za javnu rasvjetu te im se ovim putem zahvaljujemo. Zemljane radove i postavljanje stubova je izvela firma „Hasanagić“ d.o.o. Banovići. Projektom smo predvidjeli i mogućnost instaliranja dodatnih stubova sa LED rasvjetom u narednom periodu, a sve u cilju stvaranja što boljih uslova boravka na izletištu.

Da bi osigurali postavljanje solarnih ploča i sve prateće opreme, nabavili smo metalni kontejner koji ćemo ujedno koristiti i kao turistički informativni centar. Dimenzije kontejnera su 6 x 2,5 m i posjeduje termoizolaciju koja omogućava boravak u njemu u ljetnjem i zimskom periodu.

Javna rasvjeta je programirana da se pali u 20:15 sati navečer u ljetnoj sezoni i gasi u 02:00 sata ujutro.

Naša javna ustanova će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjem u izletište Mačkovac i stvaranje što boljih uslova za boravak na istom.

Comments are closed.