Cover-bez-slike

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE TURISTIČKOG VOZIĆA PANORAMSKOG IZGLEDA

J.U. “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići je u cilju proširenja turističke ponude naše općine raspisala javnu nabavku turističkog vozića panoramskog izgleda.Nakon konkursne procedure, izabran je najpovoljniji ponuđač koji je ponudio najnižu tehnički prihvatljivu cijenu.

Odluku možete preuzeti ovdje.
JU “Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma” Banovići

Comments are closed.